Skip to main content

Tin tức

Tuyên dương tập thể và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2020 – 2023

..

Sáng 28/5/2023, tại số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Đoàn Đại học Huế đã tổ chức Chương trình Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2020 – 2023.

Trong đợt này, toàn Đại học Huế có 8 tập thể, 19 cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương cấp Đoàn Đại học Huế. Đây là những tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên, sinh viên có nhiều thành tích trong học tập và công tác, là tấm gương tự học, sáng tạo, vượt khó nỗ lực trong mọi hoàn cảnh; tham gia tích cực các hoạt động phong trào, đóng góp sức trẻ, tài năng, nhiệt huyết cho sự phát triển của Đại học Huế nói riêng, cũng như quê hương, đất nước nói chung.

Với những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, Tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nghệ thuật và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trâm-Giảng viên Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, đồng chí Nguyễn Thị Trinh-Sinh viên K24 Khoa sư phạm Mỹ thuật đã được Đoàn Đại học Huế tuyên dương, khen thưởng trong dịp này./.

Một số hình ảnh:

Chu Tiến Lực