Skip to main content

Tin tức

Tùy viên Hợp tác và Hoạt động Văn hóa- Tổng lãnh sự quán Pháp đến làm việc tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Chiều ngày 12/04/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, TS. Trương Quý Tùng, đã tiếp Bà Frédérique HORN, Tùy viên Hợp tác và Hoạt động Văn hóa- Tổng lãnh sự quán Pháp, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại […]

Chiều ngày 12/04/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, TS. Trương Quý Tùng, đã tiếp Bà Frédérique HORN, Tùy viên Hợp tác và Hoạt động Văn hóa- Tổng lãnh sự quán Pháp, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bà Frédérique HORN đã đến thăm Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế lần thứ 2, kể từ lần đầu tiên vào năm 2020, và bàn bạc việc tiếp tục triển khai chương trình Đề án hợp tác mở ngành Bảo tồn và Phục chế tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.   

Tại buổi làm việc, thay mặt Nhà trường, TS. Trương Quý Tùng, Hiệu trưởng cám ơn sự hợp tác và hỗ trợ của chính phủ Pháp trong thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác trong khuôn khổ Đề án phát triển ngành Bảo tồn và Phục chế, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật tại trường cũng như trong khu vực.

TS. Trương Quý Tùng, Hiệu trưởng thay mặt Nhà trường tặng quà lưu niệm cho Ngài Tùy viên

Liên quan đến Đề án phát triển ngành Bảo tồn- Phục chế, phía Pháp sẽ hỗ trợ các khóa tập huấn về Bảo tàng tại Việt Nam thông qua việc mời giảng viên của các trường Đại học ngành Bảo tàng đến Việt Nam, cũng như các khóa học online với chủ đề liên quan đến những nội dung về Bảo tàng, đồng thời sẽ gửi giảng viên sang tham quan, nghiên cứu, học hỏi tại các trường Nghệ thuật và Bảo tàng tại Pháp. Ông cũng đề xuất chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương, các trẻ em khuyết tật, vùng sâu vùng xa tiếp cận với nghệ thuật.

TS. Trương Quý Tùng hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác với các trường đại học Nghệ thuật tại Pháp trong các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên, triển lãm… trong thời gian tới.

Bà Frédérique HORN mong muốn trong tương lai sẽ có các chương trình dự án hợp tác ký kết giữa Nhà trường và các đối tác khác tại Pháp thông qua các mối quan hệ sẵn có từ các CB-GV của nhà trường và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Võ Thị Minh Phương