Skip to main content

Tin tức

Tôn vinh di sản diễn xướng cung đình Huế qua mỹ thuật

.

Với chủ đề “Cảm hứng về di sản diễn xướng cung đình Huế”, trại sáng tác lần này tập trung sáng tạo để tôn vinh vẻ đẹp của di sản phi vật thể, như Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình và ca Huế.

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/