Skip to main content

Hoạt động khoa học & công nghệ

Hội thảo khoa học Bồi dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế bảo tồn, hội nhập và phát triển

.

Sáng ngày 13/7/2023, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bồi dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế bảo tồn, hội nhập và phát triển”.

TS. Đỗ Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng PT nhà trường bày tỏ Hội thảo khoa học với chủ đề “Bồi dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế bảo tồn, hội nhập và phát triển” là sinh hoạt khoa học Mỹ thuật của năm 2023 của trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế tổ chức. Hội thảo với sự tham gia nhiệt tình của tập thể lãnh đạo Trường, Giảng viên và sinh viên quan tâm.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận có chất lượng, trong tâm từ các nhà khoa học, các nhà giáo sư phạm, giảng viên đến từ các Phòng, Khoa.

Tại Hội thảo, có 03 tham luận được trình bày với nội dung chủ yếu xoay quanh: Sinh viên nghiên cứu khoa học- Một hướng tiếp cận và cơ hội để phát triển tài năng mỹ thuật, Di sản mỹ thuật Huế trong giai đoạn hiện nay với đào tạo, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật tại Huế, Digital art- xu hướng đào tạo hiện nay tại Việt Nam và cơ hội cho ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế.

Thông qua thội thảo nhằm giúp nâng cao tầm quan trọng của Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giúp sinh viên mở rộng ý tưởng vừa học vừa nghiên cứu, cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập và sáng tác của mình.

Hội thảo đã được sự quan tâm của các cán bộ – giảng viên nhà trường và trong quá trình thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhà trường cũng đã được lắng nghe những góc nhìn đa chiều về sự phát triển tài năng cho sinh viên cũng như lợi ích trong việc mở ngành mới nhằm nâng cao chỉ tiêu tuyển sinh và thu hút sinh viên cho nhà trường.

Tập thể CB-GV nhà trường mong muốn trong thời gian tới trường sẽ tổ chức được nhiều hội thảo bổ ích nhằm nâng cao hiệu quả của việc Nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Chủ tọa của Hội thảo: TS.Phan Lê Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đỗ Xuân Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Thư ký Hội thảo: ThS. Nguyễn Vũ Lân, chuyên viên phòng KHCN-HTQT

PGS.TS. Phan Thanh Bình, GV Khoa Sư phạm mỹ thuật trình bày tham luận: “Sinh viên nghiên cứu khoa học- Một hướng tiếp cận và cơ hội để phát triển tài năng mỹ thuật.”

TS. Nguyễn Thiện Đức, GV khoa Mỹ thuật Ứng dụng với chủ đề tham luận: “Digital art- xu hướng đào tạo hiện nay tại Việt Nam và cơ hội cho ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế.”

ThS. Nguyễn Thái Quảng, GV Khoa Mỹ thuật Tạo hình chia sẽ nội dung “Di sản mỹ thuật Huế trong giai đoạn hiện nay với đào tạo, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật tại Huế.”

CB-GV nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Võ Thị Minh Phương