Skip to main content

Tin tức

Gắn đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật với xây dựng, đóng góp cho tỉnh

Chiều 3/11, tại Hội trường Đại học (ĐH) Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự và triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy và trao đổi một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt, triển khai các Nghị quyết và trao đổi nhiều vấn đề liên quan lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

Gần 400 cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” và trao đổi một số vấn đề liên quan lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật, Trường ĐH Nghệ thuật có thể phát huy vai trò đóng góp cho xây dựng, phát triển tỉnh nhà

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, trong quá trình đi lên, Thừa Thiên Huế nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Định hướng phát triển của Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Thừa Thiên Huế sẽ phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hoá.

Trên những định hướng phát triển của tỉnh, với nền tảng bảo tồn, phát huy di sản, bản sắc văn hoá Huế đòi hỏi Trường ĐH Nghệ thuật cần có những định hướng phát triển phù hợp; mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên cùng có những đóng góp gắn với chuyên môn trong sự phát triển của tỉnh nhà.

Lãnh đạo Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế tặng hoa cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, sự phát triển của tỉnh và ĐH Huế có mối liên quan chặt chẽ. Trong Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra là xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường ĐH hàng đầu châu Á. Là một trường thành viên của ĐH Huế, những đóng góp của Trường ĐH Nghệ thuật rất quan trọng. Nhà trường cần thấy rõ vai trò của mình đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, ĐH Huế; cần xây dựng các giải pháp vượt qua khó khăn để phát triển; gắn đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật với xây dựng, đóng góp cho tỉnh và ĐH Huế…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

nguồn: https://baothuathienhue.vn/