Skip to main content

Tin tức

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế,lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025

Ngày 14/5/2023, tại số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Đông Ba, Thành phố Huế, Hội sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật (ĐHNT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Thị Khánh Vân – UVBCH, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế; Đồng chí Nguyễn Văn Quang – UVBCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Đại học Huế; Đồng chí Lê Chí Hùng Cường – Uỷ viên BTK Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế; TS.Phan Lê Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nghệ thuật. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Thị Đoàn Hương Trà, Huyện Đoàn Nam Đông, Huyện Đoàn Phong Điền, Đoàn Phường Hương Hồ, Đoàn Phường Đông Ba, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên các đơn vị Trường, Khoa thuộc và trực thuộc Đại học Huế; Đại diện lãnh Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng, phó các Phòng ban chức năng, Khoa của Trường Đại học Nghệ thuật; Đại diện Qũy học bổng Tôn Thất Đào, Qũy học bổng của gia đình cố Họa sĩ Vĩnh Phối; Đại điện công ty Huế Xuân – Lê Gia; Các đại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật qua các thời kỳ cùng hơn 120 đại biểu đại diện cho khát vọng, sức trẻ của sinh viên Trường ĐHNT về dự Đại hội.

Đại hội lần này đã đánh giá tình hình sinh viên, kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid19 và thiên tai. Nhiều hoạt động của Hội có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào, hoạt động Hội Sinh viên Trường ĐHNT đã góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo của hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện; bồi đắp lý tưởng đạo đức, cách mạng để sẵn sàng hành trang trí tuệ, bản lĩnh vì tương lai lập thân, khởi nghiệp, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Năng động – Khởi nghiệp – Hội nhập” Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế lần thứ XVI đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu về tình hình sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ những ưu điểm và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những sáng kiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025; Đại hội đã tiếp thu những ý kiến Chỉ đạo của Hội sinh viên Đại học Huế, Đảng ủy Trường Đại học Nghệ thuật.

Đại hội đã Thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Giao cho Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XVI cụ thể hóa thành các chủ trương, giải pháp và những công trình cụ thể. Đại hội đã hiệp thương, giới thiệu bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2023 – 2025, theo đó đồng chí Chu Tiến Lực được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHNT khoá XVI; Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHNT và Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Chi đoàn MTTH được bầu là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHNT khoá XVI.

Thành công tốt đẹp của Đại hội Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 mở ra chặng đường mới để Hội Sinh viên Trường ĐHNT tiếp tục sứ mệnh, truyền thống vẻ vang cùng Đoàn Thanh niên Trường ĐHNT với vai trò nòng cốt sẽ tiếp tục quy tụ, làm cầu nối đoàn kết, tập hợp hội viên, sinh viên ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Trường ĐHNT vững bước phát triển. Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chu Tiến Lực