Skip to main content

Tin tức

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong hai ngày 24 và 25/5/2023, CĐCS Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (Trường ĐHNT) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự đại hội, về phía Công đoàn Đại học Huế có sự tham dự của ông Lê Trọng Thực– Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế cùng đại diện Ban Thường vụ Công đoàn các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Về phía lãnh đạo Nhà trường có ông Phan Lê Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ông Đỗ Xuân Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể đoàn viên công đoàn tham dự.

Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành khoá mới có đầy đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Công đoàn trường hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

       Ông Lê Trọng Thực, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Trọng Thực– Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Trường nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù tình hình trong nhiệm kỳ có nhiều biến động phức tạp của xã hội, đặc biệt dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt, thu nhập, tâm tư, tình cảm của đoàn viên, viên chức, người lao động nói chung và hoạt động Công đoàn nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Trường Đại học Nghệ thuật vẫn giữ vững sự ổn định, tiếp tục duy trì các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2023. 

Ông cũng gửi gắm đến Đại hội cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau “Một là thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo sự khác biệt rõ giữa quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên công đoàn để viên chức, người lao động luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ tổ chức công đoàn. Hai là cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương và hoạt động Công đoàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội trong đơn vị nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Ba là thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, VC, NLĐ thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với Chính quyền – định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện chế độ chính sách của người lao động. Bốn là đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, VC, người lao động phù hợp với xu thế phát triển và điều kiện làm việc, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, kỹ năng sống cho đoàn viên, VC, NLĐ; phát động các phong trào thi đua trong ĐV, VC, NLĐ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn thể để tạo động lực cho ĐV, VC, NLĐ phấn khởi thi đua, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển.  Năm là đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐV, VC, NLĐ, giới thiệu cán bộ giữ các vị trí quan trọng của đơn vị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp…

Đến tham dự Đại hội, Ông Phan Lê Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã biểu dương những thành tích Công đoàn Trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong đó hạt nhân là các công đoàn bộ phận.  BCH Công đoàn trường đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong các hoạt động phong trào, kịp thời quan tâm động viên cán bộ, công đoàn viên trong mọi hoàn cảnh. Đảng ủy cũng ghi nhận sự tích cực của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động thể thao và các hoạt động khác trong thời gian qua. Điều này góp phần trong việc quảng bá hình ảnh nhà trường, phục vụ trong các công tác quảng bá tuyển sinh đến với xã hội..

Ông Phan Lê Chung đã đặt ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt nhấn mạnh “Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo Nhà trường đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào thực tiễn. Công đoàn Trường nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Nhà trường, đặc biệt là công tác đánh giá ngoài để tham gia, đóng góp, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.”  

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2023; thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028; lắng nghe các ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cũng như văn kiện Đại hội Công đoàn trường, nhiệm kỳ 2023 – 2028; các báo cáo tham luận của các đại biểu đến từ các CĐBP Khoa Mỹ thuật tạo hình và CĐBP Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh viên.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nhất trí cao về đề án nhân sự và bầu ra 07 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế Khóa XIII Nhiệm kỳ 2023- 2028

Và Đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Đại học Huế, Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động, xây dựng Nhà trường phát triển bền vững.          TRẦN NGA