Skip to main content

Thông báo

Hội thảo Kết Nối Việt Nam: Đối Thoại Liên Ngành #14

01 – 06, tháng 8, năm 2023

Huế, Vietnam

Đơn vị đồng tổ chức: Engaging With Vietnam, Sở Văn Hóa Thể Thao thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Khoa Quốc Tế Đại Học Huế, Đại học Nghệ thuật Đại Học Huế cùng hỗ trợ của Hải Đăng – Studio & Events và ACCESS design lab.

Nội dung chi tiết tại: http://engagingwithvietnam.org/ewv-14/