Skip to main content

Thông báo

Hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo

.

Chương trình Hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo được triển khai bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế với mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 1.000 sinh viên Đại học Huế trong năm 2024. Chương trình hướng đến việc trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phát triển ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cố vấn.

Mục tiêu cụ thể:

 • Nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm cho sinh viên.
 • Hỗ trợ sinh viên hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp.
 • Kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và mentor.

Đối tượng:

 • Sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp hoặc mong muốn phát triển ý tưởng khởi nghiệp hiện tại.
 • Sinh viên có đam mê và mong muốn học hỏi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Sinh viên có khả năng làm việc nhóm và sẵn sàng tham gia các hoạt động thực hành.

Nội dung:

Tuần 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ XÂY DỰNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

Nội dung:

– Giới thiệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Phát triển ý tưởng khởi nghiệp

– Xây dựng mô hình kinh doanh

Sản phẩm:

– Hình thành đội nhóm

– Có được ý tưởng khởi nghiệp

– Có được BMC Ver 1.0

Tuần 2: KIỂM CHỨNG Ý TƯỞNG

Nội dung:

– Xây dựng sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product – MVP)

– Kiểm chứng ý tưởng

Sản phẩm:

– MPV; BMC Ver 2.0

– 100 mẫu khảo sát

– 20 mẫu phỏng vấn

Tuần 3: HOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH

Nội dung:

– Sử dụng kết quả kiểm chứng, hoàn thiện mô hình kinh doanh

Sản phẩm:

– BMC Ver 3.0

Tuần 4: DEMO DAYS

Nội dung:

– Kỹ năng gọi vốn đầu tư

– Thuyết trình gọi vốn đầu tư

Sản phẩm:

– Tài liệu Pitching

– Kết quả Pitching

Hình thức:

 • Lớp học trực tiếp, mỗi lớp 30 – 35 sinh viên.
 • Thời lượng 06 buổi học trực tiếp và các buổi thực hành.
 • Chia thành 5 nhóm thực hành mỗi lớp.
 • Demo Day cho 3 đến 4 lớp mỗi tháng.

Thời gian:

 • Các lớp học: 08g00 – 11g00; 14g00 – 17g00; 18g00 – 21g00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Có thể tổ chức lớp vào thứ 7 và chủ nhật.
 • Thời gian thực hành do sinh viên chủ động.

Địa điểm:

 • Hueuni Co-working space, 20 Lê Lợi, thành phố Huế.
 • Sử dụng hệ thống trang thiết bị của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế.

Kỳ vọng sau khi tham gia chương trình:

 • Có được nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản để khởi nghiệp.
 • Nâng cao khả năng sáng tạo và tư duy đổi mới.
 • Tăng cường sự tự tin và khả năng thuyết trình.
 • Mở rộng mối quan hệ và kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Phí tham gia Chương trình:

 • 200.000 đồng/học viên
 • Đăng ký theo nhóm 05 sinh viên được miễn phí 01 bạn
 • Tặng kèm cho mỗi học viên 01 khóa học trực tuyến nhân tài số trị giá 168 USD do Google tổ chức và cấp chứng chỉ.

Đăng ký tham gia:

Thông tin liên hệ:

 • Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế
 • Địa chỉ: 20 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
 • Liên hệ: cei.hueuni.edu.vn
 • Email: cei@hueuni.edu.vn
 • Điện thoại: 0234.3832.816

Tuyển sinh liên tục trong năm 2024, chương trình Hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên Đại học Huế được học tập, trải nghiệm rèn luyện bản lĩnh, phát triển ý tưởng khởi nghiệp.