Skip to main content

Thông báo

Giới thiệu sách mới – NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

..

Sách đạt giải thưởng của Hội Mỹ thuật 2018. Tác giả: Huỳnh Văn Mười. Nhà xuất bản Mỹ thuật. kích thước 21x 29 cm. Năm 2022.

Nghệ thuật thị giác và những vấn đề cơ bản là tập sách nghiên cứu, lý luận phê bình, sáng tác nghệ thuật thị giác bao gồm Các yếu tố thị giác, nguyên lý thị giác, tư duy thị giác, bố cục thị giác

Khi trình bày đến các ngôn ngữ nghệ thuật,  con người dựa trên những đặc trưng ngôn ngữ và cảm xúc nghệ thuật để phân chia thành ba lĩnh vực lớn tương ứng với Nghệ thuật không gian (Spacial Arts) có mỹ thuật và kiến trúc, Nghệ thuật thời gian (Temporal Arts) có văn, thơ, âm nhạc… và Nghệ thuật không gian – thời gian (Spacial Temporal Arts)  có nghệ thuật sân khấu, tạp kỹ, điện ảnh.

Ở đây tập sách đề cập chủ yếu đến vấn đề cảm thụ của nghệ thuật không gian là con mắt (thị giác) còn gọi là nghệ thuật thị giác. (Vusual Arts); quan năng cảm thụ Nghệ thuật không gian- thời gian, tức là nghệ thuật tổng hợp của cả hai: thị giác và thính giác. Nghệ thuật tạo hình (Plastic Art); và tất cả loại hình nghệ thuật như nghệ thuật trang trí (Decorative Art), nghệ thuật thiết kế (Design Art) và nghệ thuật thủ công (Craft Art) của lĩnh vực  Mỹ thuật  ứng dụng (Applied Art). Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy. Hiện sách mới được bổ sung tại thư viện nhà trường. Kính mời các độc giả đón đọc.

Đỗ Thị Thu Trang