Skip to main content

NTK Nguyễn Viết Bảo

Nhà Thiết Kế Nguyễn Viết Bảo sinh năm 1983 tại TT.Huế, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế năm 2006. Hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang và được biết đền với thương hiệu áo dài Huế, nhà thiết kế cho rằng ngọn nguồn của sự sáng tạo chính là những […]

Nhà Thiết Kế Nguyễn Viết Bảo sinh năm 1983 tại TT.Huế, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế năm 2006. Hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang và được biết đền với thương hiệu áo dài Huế, nhà thiết kế cho rằng ngọn nguồn của sự sáng tạo chính là những chất liệu từ kho tàng văn hóa Huế , anh đã tham gia nhiều dự án khác nhau trong khuôn khổ quảng bá hình ảnh Áo dài Huế và văn Huế đến với công chúng trong và ngoài nước. Hiện tại, anh đang điều hành công ty thời trang và sự kiện Viết Bảo QB, được nhà nước phong tặng Nghệ nhân áo dài Thừa Thiên Huế vào năm 2022.