Skip to main content

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu

Sinh ra và lớn lên ở xứ Huế thơ mộng, từ khi chọn mỹ thuật để theo đuổi, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu được học về những kiến thức mỹ thuật bài bản tại Khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Sau khi tốt nghiệp (năm 1985), cô họa sĩ trẻ Hồ […]

Sinh ra và lớn lên ở xứ Huế thơ mộng, từ khi chọn mỹ thuật để theo đuổi, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu được học về những kiến thức mỹ thuật bài bản tại Khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Sau khi tốt nghiệp (năm 1985), cô họa sĩ trẻ Hồ Thị Xuân Thu đã chọn cao nguyên Gia Lai đầy nắng gió để vẽ những bức tranh đầu tiên, rồi từng bước định hình phong cách nghệ thuật của riêng mình. Tranh của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu luôn gắn liền với những chuyến đi về với buôn làng. Chị đi nhiều, quan sát và vẽ tranh bằng chính cảm xúc, sự trải nghiệm của bản thân.