Skip to main content

Khoa
Mỹ Thuật Ứng Dụng (MTUD)

1. CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO

Khoa MTUD đào tạo các nhà thiết kế mỹ thuật có trình độ cử nhân. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.
Có khả năng sáng tạo thiết kế các sản phẩm ứng dụng phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế sản xuất hàng hoá cũng như đóng góp vào việc giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho cộng đồng. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng gồm có 3 ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang và 5 chuyên ngành (CN):

  • Thiết kế Đồ họa (Graphic Design)
  • Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện (Multimedia Art Design)
  • Thiết kế Nội thất (Interior Design)
  • Thiết kế Truyền thống (Traditional products Design)
  • Thiết kế Thời trang (Fashion Design)

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CN Thiết kế Đồ họa: Có đủ năng lực làm việc ở lĩnh vực đồ họa ứng dụng như in ấn, thiết kế, quảng cáo, trình bày ấn phẩm, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế logo, poster…
CN Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện: Có đủ năng lực làm việc thiết kế các sản phẩm đồ họa truyền thông, quảng cáo động, thiết kế website, làm phim hoạt hình hoặc làm việc tại các xưởng phim, studio…
CN Thiết kế Nội thất: Có đủ năng lực làm việc liên quan đến lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất như thiết kế kiến trúc, trang trí nội thất các công trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp.
CN Thiết kế truyền thống: Có đủ năng lực làm việc liên quan đến lĩnh vực thiết kế truyền thống như thiết kế tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị nghệ thuật cao.
CN Thiết kế Thời trang: Có đủ năng lực làm việc trong các lĩnh vực thiết kế thời trang như sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc dân dụng có tính thẩm mỹ cao.

3. Ban chủ nhiệm khoa

  • ThS. Võ Quang Phát – Phó Trưởng Khoa phụ trách
  • ThS. Hoàng Minh Tuyến – Trưởng Bộ môn Thiết kế Đồ họa
  • ThS. Đồng Thị Mỹ Hiệp – Phụ trách Bộ môn Thiết kế Nội thất
  • ThS. Vĩnh Khiêm – Phụ trách Bộ môn Thiết kế Thời trang

MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(Graphic Design)


CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN

(Multimedia Art Design)


CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ nội thất

(Interior Design)


CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ truyền thông

(Traditional products Design)


CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ thời trang

(Fashion Design)


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA MỸ THUẬT ứng dụng