Skip to main content
PGS.TS. PHAN THANH BÌNH

PGS.TS. PHAN THANH BÌNH

GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Nguyên là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường Đại Học Nghệ Thuật , Đại Học Huế
(Nhiệm kỳ 2009-2014 và 2014-2019)

Tác phẩm