Skip to main content

TS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC

gIẢNG VIÊN KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

  • UV Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Nguyên Trưởng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng

Tác phẩm

Thiết kế logo