Skip to main content

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Khoa Mỹ thuật Ứng dụng thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã tổ chức kết nạp Đảng…