Skip to main content

PGS.TS. PHAN THANH BÌNH

PGS.TS. PHAN THANH BÌNH GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT Nguyên là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường Đại Học Nghệ Thuật , Đại Học Huế(Nhiệm kỳ 2009-2014…