Skip to main content

TS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC

TS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC gIẢNG VIÊN KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG UV Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam Chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyên…

PGS.TS. PHAN THANH BÌNH

PGS.TS. PHAN THANH BÌNH GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT Nguyên là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường Đại Học Nghệ Thuật , Đại Học Huế(Nhiệm kỳ 2009-2014…